Mededeling:
De taal die voor deze sessie gebruikt wordt, is aangepast.

Privacyverklaring

The privacyverklaring van Wishdata en de Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de cadeaulijstjesdienst. Door deze webdienst te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

In het kort: Wishdata zal uw gegevens nooit vrijwillig zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan derden. U kunt zelf bijdragen aan de bescherming van uw privacy en die van alle andere gebruikers door u voorzichtig en verantwoordelijk te gedragen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wereld en in het bijzonder het internet niet 100% veilig is.

Wederzijds respect en vertrouwen

Persoonlijke informatie

U bepaalt de toegang

Wishdata respecteert uw privacy

Bescherming van persoonlijke informatie

Cookies

Wederzijds respect en vertrouwen

Wishdata respecteert de privacy van u en van alle andere gebruikers volkomen. De gebruikers dienen privacy van elkaar eveneens te respecteren. Zoals u vertrouwen stelt in de andere gebruikers, stellen andere gebruikers vertrouwen in u door u bijvoorbeeld toegang te verlenen tot hun persoonlijke cadeaulijstje. Het is niet toegestaan dit vertrouwen op enige wijze te beschadigen.

Persoonlijke informatie

Voor de juiste werking van de cadeaulijstjesdienst is bepaalde persoonlijke informatie nodig, waaronder uw emailadres, uw land en uw taal. Overige persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en uw cadeaulijstje wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan uw familieleden, vrienden etc. die van u toegang hebben gekregen tot uw cadeaulijstje. Uw naam en emailadres worden ook beschikbaar gesteld aan de eigenaars van cadeaulijstjes waarin u interesse toont, zodat zij u toegang tot hun cadeaulijstjes kunnen geven en aan mensen die interesse tonen in uw cadeaulijstje. Het is niet toegestaan om onjuiste of misleidende informatie op te geven.

Als u persoonlijke gegevens van anderen invoert, bijvoorbeeld om ze uit te nodigen voor een cadeaulijstje of om lootjes te trekken, zorg er dan voor dat u daarvoor toestemming heeft.

U bepaalt de toegang

De cadeaulijstjesdienst is bedoeld om persoonlijke informatie te delen met andere gebruikers. U bepaalt welke personen wel en welke personen geen toegang krijgen tot uw cadeaulijstje. Als u meerdere cadeaulijstjes heeft, kunt u het toegangsbeleid per cadeaulijstje instellen. U kunt eventueel zelfs het toegangsbeleid aanscherpen per wens.

U bent in alle omstandigheden verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot uw cadeaulijstje. Het is niet toegestaan toegang te verlenen aan onbekenden of aan personen die zich voordoen als iemand anders. Ingeval van twijfel dient u de aanvraag te controleren, voordat u beslist de aanvrager wel of geen toegang tot uw cadeaulijstje te verlenen.

Wishdata respecteert uw privacy

Wishdata zal uw persoonlijke informatie nooit vrijwillig zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan derden. Het is wel mogelijk dat Wishdata aan derden anonieme statistische informatie verstrekt, bijvoorbeeld over het aantal personen met een bepaald product op het cadeaulijstje.

Dit geldt ook voor alle partners van Wishdata; bijvoorbeeld webwinkels waarvan wensen op cadeaulijstjes afkomstig kunnen zijn. Wishdata verstrekt aan deze bedrijven geen persoonlijke informatie.

Bescherming van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie wordt beheerd door Wishdata. Wishdata is geregistreerd bij de Nederlandse registratiekamer als beheerder van persoonlijke informatie onder nummer m1250686.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de wereld en in het bijzonder het internet niet 100% veilig is. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruikt Wishdata gangbare fysieke en elektronische beveiligingstechnologie. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen. Automatische inlogcodes worden per email verzonden. U bent zelf verantwoordelijk om deze geheim te houden. Wanneer u een computer deelt met anderen, kunt u na uw bezoek aan de cadeaulijstjesdienst expliciet uitloggen en uw webbrowser af te sluiten.

Cookies

Cookies zijn kleine brokjes informatie, die in bepaalde gevallen de privacy van de gebruiker kunnen beperken. De cadeaulijstjesdienst maakt gebruik van functionele cookies om te voorkomen dat u steeds opnieuw moet inloggen of uw e-mailadres moet intypen. De cadeaulijstjesdienst gebruikt ook Google Analytics voor statistieken. Deze data wordt anoniem verwerkt en niet gedeeld met anderen.

Uw vragen en suggesties

Naam
Email
Test (tien min drie)
Uw bericht