Mededeling:
De taal die voor deze sessie gebruikt wordt, is aangepast.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van Wishdata en de Privacyverklaring beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de cadeaulijstjesdienst. Door deze webdienst te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

In het kort: we verwachten van u dat u de cadeaulijstjesdienst uitsluitend gebruikt voor het uitwisselen van persoonlijke cadeaulijstjesinformatie tussen uzelf en uw familieleden en vrienden en dat u zich op een fatsoenlijke en betrouwbare wijze gedraagt. Als dit te veel gevraagd is, verzoeken wij u de cadeaulijstjesdienst niet te gebruiken. Anders bent u van harte uitgenodigd de cadeaulijstjesdienst te gebruiken ‘zoals het is’, dus zonder enige garanties.

Toekomstige aanpassingen

Wees eerlijk en fatsoenlijk

Wees voorzichtig

Wees verantwoordelijk

En lever uw bijdrage

Beperkte verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Toekomstige aanpassingen

De cadeaulijstjesdienst kan de gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen door de gebruiksvoorwaarden op onze website te veranderen. Deze veranderingen worden onmiddellijk van kracht. Indien mogelijk en nodig, zullen we u vooraf informeren over dergelijke aanpassingen (ongeveer 30 dagen).

Wees eerlijk en fatsoenlijk

Wees gewoon uzelf en communiceer op een open en eerlijke manier namens uzelf. Doet u niet voor als iemand anders en lever ook anderszins geen onjuiste, misleidende, onvolledige of valse informatie aan ons of aan andere gebruikers. U mag geen inbreuk doen op de rechten van andere personen of bedrijven, nog proberen inbreuk te maken op hun persoonlijke privacy. U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die u aan ons of aan andere gebruikers aanlevert. De door u geleverde informatie mag niet in strijd zijn met de wet, bedreigend, beledigend, grof of anderszins vijandig. Het mag de goede naam van de cadeaulijstjesdienst en de juiste werking van onze diensten niet beschadigen.

Het is niet toegestaan de cadeaulijstjesdienst te gebruiken voor enig ander doel dan het uitwisselen van persoonlijke cadeaulijstinformatie tussen u en uw familieleden en vrienden.

U mag alleen de cadeaulijstjes van familieleden en vrienden bekijken, waartoe zij u toegang hebben verleend. U mag niet hacken of anderszins proberen toegang te verkrijgen tot gebieden van de cadeaulijstjesdienst waartoe u geen toegang is verleend.

Wees voorzichtig

De cadeaulijstjesdienst is niet betrokken bij de feitelijke uitwisseling van informatie tussen gebruikers. Omdat gebruikersauthenticatie op het internet moeilijk is, kan de cadeaulijstjesdienst de voorgedane identiteit van gebruikers niet bevestigen. U dient alleen iemand toegang tot uw cadeaulijstje verlenen of het cadeaulijstje van iemand anders bezoeken, indien u zeker bent van de identiteit van de andere gebruiker en zijn of haar goede bedoelingen. Indien u twijfelt over de identiteit, dan moedigen wij u aan eerst vragen te stellen (neemt direct contact op met de persoon).

U kunt een wachtwoord instellen en u ontvangt een automatische inlogcode, waarmee u toegang heeft tot de cadeaulijstjesdienst. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik - geautoriseerd of niet geautoriseerd - van deze codes.

KINDEREN kunnen extra kwetsbaar zijn en de personen die verantwoordelijk zijn voor hun welzijn zullen het ermee eens zijn dat kinderen extra bescherming nodig hebben. Wij adviseren ten zeerste een ouder (of beide ouders) als mede-eigenaar aan te wijzen voor het cadeaulijstje van hun kind.

Wees verantwoordelijk

Wees u bewust van de effecten die uw handelingen hebben op de juiste werking van de cadeaulijstjesdienst. Het is belangrijk dat u de informatie op uw cadeaulijstje actueel houdt. Indien een wens niet langer relevant is, verwijder deze dan van uw cadeaulijstje. Iemand anders zou deze wens anders kunnen vervullen. Indien u een wens van het cadeaulijstje van iemand anders heeft gehaald, bevestig dan dat u de wens heeft vervuld of plaats de wens zo spoedig mogelijk terug op het cadeaulijstje. Iemand anders is misschien in staat deze wens te vervullen. Indien u als beheerder van een cadeaulijstje bent aangesteld, neem uw taak dan alstublieft serieus.

En lever uw bijdrage

Indien u klachten heeft over de cadeaulijstjesdienst, zouden we uw aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen erg op prijs stellen. Indien u tevreden bent over de cadeaulijstjesdienst, voelt u zich dan vrij uw ervaringen aan anderen te vertellen!

Beperkte verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

U mag de cadeaulijstjesdienst gebruiken ‘ZOALS HET IS’. DUS ZONDER ENIGE GARANTIES. Omdat de cadeaulijstjesdienst niet betrokken is bij de feitelijke uitwisseling van informatie tussen gebruikers, stelt u, in het geval u een onenigheid hebt met een of meerdere gebruikers, de cadeaulijstjesdienst (en ons personeel) volledig vrij van aanklachten, eisen en schadeclaims. Onze aansprakelijkheid aan u of aan derden is in alle omstandigheden beperkt tot de totale som van de vergoedingen die door u aan ons zijn betaald voor het gebruik van de cadeaulijstjesdienst in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheidstelling.

Uw vragen en suggesties

Naam
Email
Test (tien min drie)
Uw bericht